XAML i TargetNullValue

Krótko o ustawianiu specyficznej kontrolki gdy wartość jest null.

XAML ma ogromne możliwości i chyba większość z nich nie jest mi jeszcze znana, a nieliczne, które poznaję, często wylatują mi z głowy ze względu na jednostkowe użycie. W tym wpisie chciałbym zachować na dłużej moją wiedzę na temat {Binding TargetNullValue="…​"} ponieważ uważam ją za przydatną i stanowczo przyśpieszającą rozwój aplikacji.

TargetNullValue

Standardowo w większości przykładów widziałem, że TargetNullValue jest wykorzystywany tak:

Przykład wykorzystania TargetNullValue
<Label Content="{Binding MyText TargetNullValue=Nie podałeś wartości}" />

Nigdzie dotychczas nie spotkałem się z tym, aby w miejsce TargetNullValue stosować inną kontrolkę, a jest to możliwe! Przy takiej sytuacji czeka nas kilka pułapek, ale wszystko wyjaśnia poniższy przykład:

Przykład wykorzystania TargetNullValue, gdzie wartością jest inna kontrolka XAML
<ListView ItemsSource="{Binding Properties}">
  <ListView.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
      <Label>
        <Label.Resources>
          <ResourceDictionary>
            <Syncfusion:SfBusyIndicator x:Key="Busy" x:Shared="False" IsBusy="True" AnimationType="Message" /> (1)
          </ResourceDictionary>
        </Label.Resources>
        <Label.Content>
          <Binding Path="Value" TargetNullValue="{StaticResource Busy}" /> (2)
        </Label.Content>
      </Label>
    </DataTemplate>
  </ListView.ItemTemplate>
</ListView>
1 Element, który chcemy wyświetlić, kiedy nasza wartość będzie null. Zwróć uwagę, że jest ona wewnątrz słownika ResourceDictionary, a co najważniejsze jest ona oznaczona jako x:Shared="False" – jest to niezbędne, bez tego, wykorzystując dany element wielokrotnie, mogą pojawić się takie błędy jak, to, że nasz SfBusyIndicator będzie wyświetlał się tylko w jednym miejscu.
2 Właściwa definicja łączenia – zwróć uwagę, że wartość jest ustawiona standardowo, a TargetNullValue odwołuje się bezpośrednio do naszego słownika za pomocą konstrukcji StaticResource.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy niezależny wskaźnik ładowania w każdym miejscu, gdzie wartość jest null! Zwróć uwagę również, że przy wykorzystaniu tej techniki byłem zmuszony do zrobienia własnego szablonu kolumny dla GridView – w toku moich działań nie udało mi się uruchomić tego w prostszy sposób.

Widok ładowania
Ilustracja 1. Przykład działania kodu, gdzie kontrolka jest wartością dla TargetNullValue. To jest gif, więc powinien się ruszać.
comments powered by Disqus
Proszę pamiętaj, że blog jest na ten moment w wersji poglądowej i może zawierać wiele błędów (ale nie merytoycznych!). Mimo to mam nadzieję, że blog Ci się podoba! Wiele ilustracji pojawiło się na blogu dzięki unsplash.com!
Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy