Featured image of post Github Action własne CI/CD z paczką nugetową

Github Action własne CI/CD z paczką nugetową

Od ostatniego artykułu o szablonach korzystam z nich niezwykle dużo. Im dłużej korzystam, tym więcej poprawek, tym więcej ręcznych kroków. Dziś postanowiłem położyć kres tej powtarzalności: zautomatyzujmy budowanie szablonów i publikowanie ich do Nuget.org. Niestety, aktualizację na komputerze lokalnym dalej musimy przeprowadzać ręcznie.

Spis treści

W tym artykule nie będę szczegółowo opisywał kwestii tworzenia akcji Github. Niemniej chciałbym, aby było to miejsce, w którym można zacząć swoją przygodę, dlatego poniższe wskazówki nadają się do każdego typu projektu, który zakłada publikowanie nugeta. W tym momencie zakładam, że masz już gotowe repozytorium na Githubie – ten artykuł nie będzie pokrywał wypychania swoich zmian na zdalne repozytorium.

Aby móc publikować w repozytorium nuget.org musimy najpierw założyć konto i utworzyć klucz API

W tym celu udaj się na stronę Nuget.org – możesz się tam zalogować nawet za pomocą konta Microsoft

nuget org signin
Ilustracja 1. Widok zakładania nowego konta

Następnie przejdź do strony z kluczami API

Po zalogowaniu wybierz nazwę swojego konta a stamtąd API Keys.

nuget org apikey pages
Ilustracja 2. Widok menu po zalogowaniu

Potem utwórz nowy klucz API

 1. Wprowadź nazwę klucza w polu Key Name, która będzie określać, gdzie użyłeś danego klucza. Ja użyłem nazwy ZtrTemplates.

 2. Wprowadź wzorzec, który określi jakie pakiety mogą być publikowane za pomocą tego klucza, np. ZTR.*.

 3. Wybierz Create.

 4. Od razu po utworzeniu skopiuj klucz i tymczasowo nie zamykaj karty. W ostrzeżeniu jest wyraźnie napisane, że po zamknięciu tej karty ponowne uzyskanie klucza nie będzie możliwe.

nuget org apikeys create
Ilustracja 3. Widok tworzenia nowego klucza API
nuget org apikey aftercreation
Ilustracja 4. I widok po utworzeniu, kiedy kopiowanie klucza jest jeszcze możliwe

Dodaj klucz API do swojego repozytorium

 1. W tym celu udaj się do ustawień repozytorium, gdzie następnie przejdź do Actions i wybierz New repository secret.

 2. Następnie podaj nazwę klucza – postaraj się nie zrobić w niej błędu, będziemy jej później używać. W moim przypadku użyłem nazwy NUGET_API_KEY, i wklej klucz API skopiowany z nuget.org.

github add secrets to repo
Ilustracja 5. Strona sekretów repozytorium
github add secrets to repo new secret
Ilustracja 6. Dodawanie nowego klucza

Następnym krokiem jest utworzenie akcji w naszym repozytorium

Najprościej jest to zrobić, udając się na stronę Actions a następnie wybierając set up a workflow yourself.

github setup first action
Ilustracja 7. Widok dodawania pierwszej akcji

Następnie wklej w akcję poniższy kod i zatwierdź wszystko na swojej gałęzi:

Cała akcja na Githubie
name: Publikuj szablon do Nuget.org

on:
 push:
  branches: [ main ] (1)

jobs:
 build:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
  - uses: actions/checkout@v2
  - name: Setup .NET
   uses: actions/setup-dotnet@v1
   with:
    dotnet-version: 5.0.x
  - name: Restore dependencies
   run: dotnet restore
  - name: Build
   run: dotnet build --no-restore
  - name: Test
   run: dotnet test --no-build --verbosity normal
  - name: Pack
   run: dotnet pack --no-build --configuration Release
  - name: Publish to nuget.org
   run: dotnet nuget push "./bin/Release/*.nupkg" -k ${{ secrets.NUGET_API_KEY }} -s https://api.nuget.org/v3/index.json --skip-duplicate (2)
1 W tym miejscu określamy, że chcemy, aby nasza akcja byłą wykonywana tylko wtedy, gdy pojawią się nowe zatwierdzenia (z ang. commits) na gałęzi main.
2 To jest serce całej akcji, publikujemy wszystkie paczki nuget znajdujace się w katalogu ./bin/Release. Domyślnie będzie znajdowała się tam tylko nasza paczka, więc taka konstrukcja chroni nas przed zmianą nazwy w przyszłości. Do tego w miejscu -k ${{ secrets.NUGET_API_KEY }} przekazujemy nasz token do Nuget.org utworzony wcześniej.

Dodatkowo warto pochylić się jeszcze nad:

 • -s https://api.nuget.org/v3/index.json – podanie adresu, gdzie chcemy publikować, jest wymagane w poleceniu, chyba, że wartość ta została zdefiniowana osobno w pliku projektu (więcej informacji w dokumentacji)

 • --skip-duplicate – powoduje, że próba wypchnięcia tego samego pakietu (o tej samej wersji) zostanie pominięta a cała akcja zakończy się pozytywnie (bez zwracania kodu błędu).

github set action
Ilustracja 8. Całość powinno wygądać podobnie

Kod, który widzisz poniżej jest zbitkiem elementów z repozytorium setup-dotnet oraz dokumentacji dotnet nuget push.

Teraz zrób dowolne zmiany w swoim kodzie (szablonie) i wyślij do repozytorium.

Jedną z najważniejszych zmian będzie na pewno aktualizacja wersji. Jeśli pracujesz na pliku projektu podobnym do tego z poprzedniego artykułu, wystarczy wprowadzić drobną aktualizację w pliku projektu:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
 <PropertyGroup>
  <PackageType>Template</PackageType>

  <PackageVersion>1.1</PackageVersion> (1)
  <PackageId>ZTR.Utilities.Templates</PackageId>
  <Title>Zaprogramuj to raz! Core template</Title>
  <Authors>Zaprogramuj to raz!</Authors>
  <Description>Template for creating core projects</Description>
  <PackageTags>dotnet-new;ztr;templates</PackageTags>

  <IncludeContentInPack>true</IncludeContentInPack>
  <IncludeBuildOutput>false</IncludeBuildOutput>
  <ContentTargetFolders>content</ContentTargetFolders>

  <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup>
  <Content Include="templates\**\*" Exclude="templates\**\bin\**;templates\**\obj\**" />
  <Compile Remove="**\*" />
 </ItemGroup>
</Project>

Poczekaj chwilę i sprawdź, czy jest już aktualizacja.

Jeśli tak, to aktualizuj!

Dla przypomnienia szablon możesz zainstalować w następujący sposób – zostanie on automatycznie pobrany z witryny Nuget.org.

Instalacja szablonów z Nuget.org
dotnet new --install ZTR.Utilities.Templates

Następnie możesz sprawdzić możliwe aktualizacje i je zastosować za pomocą dwóch poniższych poleceń:

Sprawdzanie aktualizacji i aktualizowanie szablonów
PS C:\Users\dalec> dotnet new --update-check
Dostępne są aktualizacje dla następujących elementów:
Dostępna jest aktualizacja pakietu szablonów ZTR.Utilities.Templates::1.0.0.
  polecenie instalowania: dotnet new -i ZTR.Utilities.Templates::1.1.0

PS C:\Users\dalec> dotnet new --update-apply
Dostępna jest aktualizacja pakietu szablonów ZTR.Utilities.Templates::1.0.0.
  polecenie instalowania: dotnet new -i ZTR.Utilities.Templates::1.1.0
Trwa aktualizowanie...
...Aktualizacja powiodła się.

Zawsze możesz podejrzeć zainstlowaną wersję za pomocą polecenia dotnet new -u.

Podgląd nowej wersji szablonów
PS C:\Users\dalec> dotnet new -u
 ZTR.Utilities.Templates
  Szczegóły:
   NuGetPackageId: ZTR.Utilities.Templates
   Version: 1.1.0
   Author: Zaprogramuj to raz!

Po wypchnięciu swojej paczki trzeba chwilę poczekać zanim przejdzie ona przez proces weryfikacji. Kiedy wszystko pójdzie dobrze możesz zobaczyć na stronie paczki takie coś:

nuget org template package page
Ilustracja 9. Widok strony z paczką nugetową po aktualizacji

Gotowe! Nie ma to jak automatyzacja, która zwalnia nas z robienia rzeczy, które w sumie nie wnoszą żadnej wartości do naszej pracy.

comments powered by Disqus
Proszę pamiętaj, że blog jest na ten moment w wersji poglądowej i może zawierać wiele błędów (ale nie merytoycznych!). Mimo to mam nadzieję, że blog Ci się podoba! Wiele ilustracji pojawiło się na blogu dzięki unsplash.com!
Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy