Featured image of post Wykorzystanie Docker'a w celu zachowania czystości. Część 02 - Visual Studio Code

Wykorzystanie Docker'a w celu zachowania czystości. Część 02 - Visual Studio Code

W niniejszym artykule przedstawiam mój sposób na pracę z Dockerem w taki sposób, aby zachować czystość komputera przy używaniu nowych technologii w celu nauki lub sporadycznym wykorzystaniu. Założenia tutaj stawiane to "jak najmniej Dockera", czyli skupiam się na tym, aby wiedza potrzebna do jego wykorzystania nie przysłoniła tej wiedzy, którą chcemy posiąść. Jest to druga część artykułu na ten temat.

Spis treści

Po prostu Docker

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci PLuginDocker
Ilustracja 1. Widok pluginu

Rozszerzenie Docker autorstwa firmy Microsoft dostępne pod adresem https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-azuretools.vscode-docker pozwala nam na łatwe zarządzanie obrazami i ich uruchamianiem. Ma jeszcze wiele innych funkcji, które wykraczają poza zakres niniejszego artykułu.

Najważniejsze jego funkcje to:

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci FunkcjePluginuDocker
Ilustracja 2. Widok menu kontekstowego dającego dostęp do użytecznych funkcji

Następujące funkcje są najciekawsze w przypadku uruchamiania nowego kontenera z obrazu:

Run

Jest to odpowiednik uruchamiania serwisu z poprzedniej części artykułu. Uruchamia dany kontener i pozostawia go w tle.

Run interactive

Odpowiada uruchomieniu interaktywnego obrazu. Po użyciu tej komendy całe wyjście i możliwość interakcji z obrazem jest dostępna z poziomu terminala Visual Studio Code.

Pull

Pozwala nam zaktualizować obraz, jeśli pojawiła się jego nowsza wersja pod danym tagiem.

Remove

Usuwa obraz, zwalniając przestrzeń dyskową.

W przypadku operacji na uruchomionym kontenerze najciekawsze funkcje to:

Attach Shell

Podłącza terminal Visual Studio Code pozwalając nam na działania w wybranym kontenerze.

Open in Browser

Otwiera kontener w przeglądarce (jeśli ten udostępnił do tego port)

Stop

Zatrzymuje kontener.

Podsumowując – mamy do dyspozycji wszystkie podstawowe operacje co w konsoli tylko, że w dużo przyjemniejszym środowisku.

Remote - Containers

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci RemoteContainers
Ilustracja 3. Widok wtyczki Remote-Containers

Jest to niewątpliwie najlepsza wtyczka do pracy z Dockerem, która dodatkowo integruje się ze wtyczką powyżej, otóż:

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci FunkcjePluginuRemoteContainers
Ilustracja 4. Rozszerzenie pluginu Docker przez Remote - Containers.
Attach Visual Studio Code

Funkcja ta powoduje, że nasze Visual Studio Code zostanie otwarte ponownie w kontekście kontenera! Dzięki temu zyskujemy możliwość otwierania folderów, które tam się znajdują. Daje nam to świetną integrację, gdyż bez problemu możemy kopiować dane i pracować na plikach z poziomu Visual Studio Code.

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci QisokVSCWKontenerze
Ilustracja 5. Widok Visual Studio Code wewnątrz kontenera.

Jest jeszcze lepsza część tego rozszerzenia, otóż:

.devcontainer

Visual Studio Code może działać w środowisko skonteneryzowanym (uruchamiać projekt w Dokerze) poprzez dodanie katalogu .devcontainer a w nim pliku devcontainer.json służącego do konfiguracji środowiska VSC oraz Dockerfile, który przechowuje informacje na temat naszego obrazu, w którym będziemy pracować. VSC może uzupełnić strukturę plików za ciebie poprzez polecenie Remote-Containers: Add Development Container Configuration Files, także nie musisz nic zapisywać ani zapamiętywać.

Struktura katalogów i treść plików wygląda następująco:

WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci WidokKonteneraDevContainer
Ilustracja 6. Struktura katalogów dla .devcontainer
 1. Widok na strukturę katalogów,

 2. Treść pliku Dockerfile dla środowiska, w którym pisze wpisy na tego bloga,

 3. Treść devcontainer.json, który automatycznie konfiguruje to środowisko przy pierwszym starcie.

 4. Terminal oraz możliwość otwierania portów w trakcie działania w kontenerze!

Więcej na temat konfiguracji Visual Studio Code pod kontenery znajdziesz tutaj, a jeszcze więcej informacji na oficjalnej stronie Microsoft.

Przykład z node.js

 1. Na początek utwórz katalog do pracy

  Może to być na przykład D:/mojnodejsproject. Możesz to zrobić za pomocą polecenia:

  > mkdir D:/mojnodejsproject
 2. Następnie otwórz w nim Visual Studio Code

  Aby to zrobić, naciśnij prawym przyciskiem na puste miejsce w katalogu PPM  Open With Code. Możesz to również zrobić za pomocą polecenia:

  > cd D:/mojnodejsproject
  > code .
 3. Utwórz przykładowy Devcontainer

  Wewnątrz Visual Studio Code naciśnij F1 i wpisz Remote-Container: Reopen in container - polecenie to otworzy menu wyboru przykładowego kontenera, z którego wybierz Node.js, wersja dowolna (ja wybrałem 16). Pobranie obrazu i jego uruchomienie trochę potrwa. W międzyczasie możesz zobaczyć, że w naszym katalogu D:/mojnodejsproject pojawił się katalog

  • .devcontainer a w nim dwa pliki (o których była mowa wyżej):

   • devcontainer.json, który mówi nam o konfiguracji kontenera, która zostanie przeprowadzona przez VSC.

   • Dockerfile, który jest klasycznym plikiem Dockera, o którym więcej w oficjalnej dokumentacji: https://docs.docker.com/engine/reference/builder/.

 4. W katalogu D:/mojnodejsproject utwórz plik app.js

  Możesz to również zrobić z poziomu Visual Studio Code. Wklej do niego kod z poprzedniej części, który umieszczam również poniżej:

  Kod z Getting Started z Node.js
  const http = require('http');
  
  const http = require('http');
  
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  const server = http.createServer((req, res) => {
   res.statusCode = 200;
   res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
   res.end('Hello World');
  });
  
  server.listen(port, /*hostname,*/ () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });

  Niezapomnnij zapisać treści pliku!

 5. Otwórz Terminal w Visual Studio Code

  Przejdź do View  Terminal na górnym pasku VSC bądź naciśnij F1 i wpisz Open new external terminal. Zobaczysz najpewniej coś podobnego:

  node ➜ /workspaces/mojnodejsproject $

  Otóż jesteśmy wewnątrz kontenera, w katalogu, który nazywa się identycznie do naszego! Co więcej, jeśli wpiszemy polecenie ls, to zobaczymy, że są tam nasz plik app.js!

  node ➜ /workspaces/mojnodejsproject $ ls
  app.js
 6. Uruchommy naszą aplikację: wpisz polecenie node app.js w terminalu

  Visual Studio automatycznie wykrywa, że potrzebujemy portu 3000 i sam przekieruje go do naszego komputera! Mówi nam o tym komunikat:

  WykorzystanieDockeraWCeluZachowaniaCzystyosci PrzekierowaniePortowPrzezVSC

  Co więcej, możemy kliknąć przycisk Open in browser, a w naszej ulubionej przeglądarce zobaczymy wyczekiwane Hello world!

 7. Baw się dalej!

  W kontenerze możesz instalować osobny zestaw dodatków, także czemu by nie dodać obsługi JavaScriptu czy samego node?

comments powered by Disqus
Proszę pamiętaj, że blog jest na ten moment w wersji poglądowej i może zawierać wiele błędów (ale nie merytoycznych!). Mimo to mam nadzieję, że blog Ci się podoba! Wiele ilustracji pojawiło się na blogu dzięki unsplash.com!
Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy